Se pare că navighezi pe acest site folosind Internet Explorer 6. Această aplicaţie este depăşită.
Pentru o navigare mai sigură şi mai eficientă, îţi recomandăm să utilizezi una din următoarele aplicaţii de navigare:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Reglementări de garanţie locală & Reglementări de garanţie internaţională

Garanţia oferită de Producătorul Olympus

OLYMPUS IMAGING CORP., [Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914,] Japonia oferă o garanţie internaţională de 12 luni. Certificatul de garanţie internaţională trebuie prezentat unui centru de service autorizat Olympus înainte de efectuarea oricăror reparaţii în condiţiile garanţiei. Această garanţie este validată de către centrul de service autorizat Olympus doar la prezentarea Certificatului de Garanţie însoţit de dovada achiziţiei. Vă rugăm să reţineţi că această garanţie este un supliment la - şi nu afectează - drepturile cumpărătorului la garanţie conform legislaţiei naţionale aplicabile pe teritoriul respectiv referitoare la vânzarea bunurilor de consum. De asemenea vă rugăm să reţineţi că această Garanţie Internaţională nu acoperă Produsele Audio, acestea fiind tratate conform reglementărilor locale ale fiecărei Zone de Distribuţie.

Declinarea Responsabilităţii la Acordarea Garanţiei

Olympus nu oferă nicio declaraţie sau garanţie, expresă sau implicită, prin sau referitor la orice conţinut al acestor materiale scrise sau programe, şi nu va fi responsabil în niciun caz de garanţie implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop, sau pentru orice pagube subsecvente, accidentale sau indirecte (inclusiv, dar nu numai, pierderi financiare, întreruperi ale activităţii şi pierderi ale informaţiilor unei afaceri) survenite din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza aceste materiale scrise, programe sau echipamente. Legislaţia unor ţări nu permite excluderea sau limitarea responsabilităţii pentru pagube subsecvente sau accidentale, sau referitor la garanţia implicită, ca atare este posibil ca limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Dispoziţii pentru Utilizarea Garanţiei

1.Dacă se constată că defectul acestui produs a apărut în condiţii de utilizare normală (în conformitate cu instrucţiunile de operare şi manipulare prevăzute în manualul tipărit furnizat împreună cu produsul), în timpul perioadei de garanţie naţională şi a fost achiziţionat de la un distribuitor autorizat Olympus aflat în zona de distribuţie a OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG menţionată pe situl web: http://www.olympus.com acest produs va fi reparat sau înlocuit fără costuri suplimentare, în funcţie de decizia Olympus. Pentru a solicita remedierea defectului conform acestei garanţii, cumpărătorul trebuie să returneze produsul la punctul de vânzare de unde a fost achiziţionat sau la orice unitate de service Olympus din zona de distribuţie a OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG menţionată pe situl web: http://www.olympus.com, înainte de sfârşitul perioadei de garanţie naţională. Pe durata perioadei de un an a Garanţiei Internaţionale cumpărătorul poate preda produsul oricărei unităţi de service Olympus. Vă rugăm să reţineţi că nu în toate ţările există astfel de unităţi de service Olympus.

2.Cumpărătorul îşi va asuma riscul transportării produsului până la vânzător sau unitatea de service Olympus şi va fi suporta toate cheltuielile aferente transportului produsului.

Dispoziţii pentru Acordarea Garanţiei

1.Această Garanţie nu acoperă următoarele situaţii, cazuri în care cumpărătorul se obligă să achite cheltuielile aferente reparaţiei, chiar dacă defecţiunea a apărut în perioada de Garanţie descrisă mai sus.

◦(a) Orice defecţiune apărută datorită utilizării necorespunzătoare (utilizare în alt mod decât este descrisă în Manualul de Utilizare sau alte seturi de instrucţiuni, etc.)

◦(b) Orice defecţiune apărută în urma reparaţiei, modificării, curăţării, etc. executate de oricine altcineva decât unitatea de service autorizată Olympus.

◦(c) Orice defecţiune apărută în urma transportului, căderii, şocului, etc. după achiziţionarea produsului.

◦(d) Orice defecţiune sau avarie datorată incendiului, cutremurului, inundaţiei, fulgerării, sau alte dezastre naturale, poluării mediului şi surselor de energie cu voltaj neregulat.

◦(e) Orice defecţiune datorată neglijenţei sau depozitării necorespunzătoare (cum ar fi păstrarea produsului în condiţii de temperatură şi umiditate ridicate, în prezenţa insecticidelor de tipul naftalinei, sau a altor produse chimice sau farmaceutice periculoase, etc.), întreţinerii necorespunzătoare, etc.

◦(f) Orice defecţiune datorată bateriilor consumate, etc.

◦(g) Orice defecţiune datorată infiltrării nisipului, noroiului, etc., în interiorul carcasei produsului.

◦(h) Returnarea produsului fără Certificatul de Garanţie.

◦(i) Modificări, ştersături sau adăugiri asupra datei de achiziţie, numele cumpărătorului, numele vânzătorului sau seria numerică menţionate în Certificatul de Garanţie.

◦(j) Returnarea produsului fără documentele de achiziţie împreună cu acest Certificat de Garanţie.

2.Această garanţie se aplică doar pentru produs; Garanţia nu se aplică pentru alte accesorii precum husă, curea, capac pentru obiectiv sau baterii.

3.Responsabilitatea Olympus prin această garanţie este limitată la repararea sau înlocuirea produsului. Această garanţie exclude orice altă responsabilitate pentru pierderea sau distrugerea indirectă sau subsecventă de orice fel suportate sau suferite de cumpărător datorită unei defecţiuni a produsului, în special orice pierdere sau pagubă cauzate de pierderea obiectivelor, filmelor, sau a altor echipamente sau accesorii utilizate împreună cu produsul, sau pentru orice pierdere rezultată din întârzierea unei reparaţii sau pierderea datelor. Aceasta nu afectează reglementările prevăzute de legislaţie.

Note privind păstrarea Garanţiei

1.Această Garanţie este valabilă doar dacă Certificatul de Garanţie este completat integral de către Olympus sau un vânzător autorizat, şi însoţit de alte documente doveditoare necesare şi suficiente. De aceea, asiguraţi-vă că acest Certificat de Garanţie conţine numele dvs., numele vânzătorului, seria numerică şi data completă a achiziţiei (anul, luna şi ziua), iar factura sau bonul fiscal (indicând elementele de identificare ale vânzătorului, data achiziţiei şi tipul produsului) sunt ataşate în original acestui Certificat de Garanţie. Olympus îşi rezervă dreptul de a refuza reparaţia fără costuri suplimentare în lipsa informaţiilor din Certificatul de Garanţie, în lipsa documentelor mai sus menţionate sau dacă informaţiile conţinute de acestea sunt incomplete sau ilizibile.

2.Păstraţi în siguranţă acest Certificat de Garanţie, nu se emit duplicate.

Pentru a identifica unităţile autorizate din reţeaua de service Olympus, vă rugăm să vizitaţi situl web: http://www.olympus.com.