Se pare că navighezi pe acest site folosind Internet Explorer 6. Această aplicaţie este depăşită.
Pentru o navigare mai sigură şi mai eficientă, îţi recomandăm să utilizezi una din următoarele aplicaţii de navigare:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Sistemul de garanție europeană

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat produsul Olympus.

Cu toate că este puţin probabil, dacă acest produs prezintă defecţiuni, deşi a fost utilizat în condiţii corespunzătoare (cu respectarea instrucţiunilor de utilizare puse la dispoziţie la cumpărare), în perioada de garanţie naţională corespunzătoare şi dacă a fost achiziţionat de la un distribuitor autorizat Olympus din aria comercială OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG după cum este stipulat pe pagina web http://www.olympus-europa.com, produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit, decizia aparţinând companiei Olympus. Pentru ca Olympus să vă poată oferi serviciile de garanţie solicitate în mod satisfăcător şi în cel mai scurt timp, reţineţi şi respectaţi următoarele informaţii şi instrucţiuni:

1. Pentru a beneficia de serviciile solicitate conform prezentei garanţii, urmaţi instrucţiunile de pe site-ul http://consumer-service.olympus-europa.com cu privire la înregistrarea şi urmărirea solicitării (acest serviciu nu este disponibil în toate ţările) sau prezentaţi produsul, factura originală sau bonul de casă şi Certificatul de Garanţie completat la distribuitorul de la care l-aţi achiziţionat sau la oricare centru de service Olympus din interiorul ariei comerciale OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, după cum este stipulat pe pagina web http://www.olympus-europa.com, înainte de expirarea termenului corespunzător al garanţiei naţionale.

2. Asiguraţi-vă că Certificatul dumneavoastră de Garanţie este completat în mod corespunzător de către Olympus, distribuitorul său autorizat sau centrul de service. Tocmai de aceea, asiguraţi-vă că sunt completate corect numele dumneavoastră, numele distribuitorului, seria produsului, anul, luna şi ziua achiziţionării, sau că factura originală sau chitanţa aferentă vânzării (indicând numele distribuitorului, data achiziţionării şi tipul produsului) sunt ataşate la Certificatul dumneavoastră de Garanţie.

3. Certificatul de Garanţie nu se eliberează în copie, de aceea păstraţi-l la loc sigur.

4. Reţineţi faptul că Olympus nu îşi asumă riscurile şi nu suportă costurile aferente transportării produsului la distribuitor sau la centrul de service Olympus autorizat.

5. Prezenta Garanţie nu acoperă următoarele situaţii, iar dumneavoastră va trebui să plătiţi taxa de reparaţie, chiar dacă defectarea a survenit în perioada de Garanţie menţionată mai sus.

a. Orice defect survenit în urma folosirii incorecte (de ex. operaţiuni care nu sunt menţionate în manualul de utilizare etc.)

b. Orice defect care a survenit în urma reparaţiei, modificării, curăţării etc. realizate de o persoană, alta decât Olympus sau un centru de service autorizat Olympus.

c. Orice defecţiune sau deteriorare datorată transportului, căderii, şocurilor etc. după achiziţionarea produsului.

d. Orice defecţiune sau deteriorare provocat de foc, cutremur, inundaţii, trăsnete sau alte calamităţi naturale, poluare şi surse de curent neregulate.

e. Orice defect apărut în urma depozitării neglijente sau improprii (de ex. depozitarea în condiţii de temperatură înaltă şi umiditate, în apropierea substanţelor insecticide ca naftalina sau alte substanţe periculoase etc.), întreţinerea necorespunzătoare etc.

f. Orice defect provocat de acumulatorii uzaţi etc.

g. Orice defect provocat de nisip, noroi, apă etc. care pătrund în carcasa produsului.

6. În termenii acestei Garanţii, singura responsabilitate care revine Olympus se limitează la repararea sau înlocuirea produsului. În termenii acestei Garanţii, este exclusă orice responsabilitate pentru pierderi indirecte sau în consecinţă sau daune de orice tip provocate sau suferite de o defecţiune a produsului, şi în special orice pierdere sau daune provocate obiectivului, filmului, altui echipament sau accesoriilor folosite cu produsul sau pentru orice pierdere rezultată de întârzieri ale termenului de reparaţie sau pierderea de date. Aceasta nu afectează prevederile legale.